^ TOP BACK

Cyberoam UTM & Firewall

Kimlik Tabanlı UTM çözümü

  

CYBEROAM Kimlik Tabanlı UTM çözümü   / Güvenlik Duvarı (Firewall)
Cyberoam Firewall, kullanıcı kimliğini, Firewall kriterlerine dahil eden tek UTM Firewall’ dır. Firmalar bu sayede direktiflerin konfigürasyonunu doğrudan kullanıcı adı yardımıyla yapabilirler, IP adresleri üzerinden yapmazlar ve kullanıcıları tanıyabilirler. Cyberoam’ un güçlü Hardware Firewall’ ı durum kumandalı filtreleme ve derinlemesine ele alan paket analizi, erişim kumandası, kullanıcı kimliği doğrulama ve ağ ile uygulama düzlemlerinde koruma sunar.
ICSA tarafından sertifikalandırılmış Cyberoam Firewall, VPN (SSL VPN & IPSec), anti virüs ve anti Spyware Gateway (arabirimi), anti Spam Gateway (arabirimi), Intrusion Prevention sistemi, (IPS), Content & Application filtreleme, Bandwidth (bant genişliği) yönetimi ve Multiple Link Management ile birlikte mevcuttur ve küçük, orta ve büyük firmalara uzak bürolar ve şube büroları dahil geniş kapsamlı güvenlik sunar. Cyberoam, bir Check Mark Level 5 sertifikalı UTM çözümüdür.

 

  http://trikomltd.com/images/Cyberoam/cyber.art.01.jpg

·         Kimliğe dayanan güvenlik

Firewall’ların firmaların erişim direktiflerini bağlantı verileriyle karşılaştırması gerekir. Cyberoam, kullanıcı kimliğini kaynağı, hedef bölgeye ve IP adresi ile servise ilaveten Firewall kriterlerine dahil eden ve genel olarak uyulan firma direktiflerine güvenmeyen tek Firewall’ u sunar. Bu sayede erişim her bir kullanıcın çalışma profiline dayanılarak kumanda edilir. Firewall, P2P ve IM trafiği ile ilgili detaylı tam kontrol sunar, gerektiğinde uygulamalar için erişim sağlar ve File Sharing’ i engeller. Ayrıca Cyberoam firmaya zaman çizelgelerine dayanan erişim kontrolleri sunar.

Bir çok Gateways (arabirim) olduğunda kullanıcı ve uygulama trafiğini önceden belirlenmiş bir Gateways (arabirim) üzerinden yönetmek için firma Cyberoam Firewall için kurallar düzenleyebilir. Özü olan kullanıcı kimliği ile Cyberoam Hardware Firewall cihazları, tüm UTM fonksiyonları için bir Firewall sayfasında direktifler düzenlenmesini sağlar. Bu sayede güvenlikte en yüksek düzey sağlanır.

 

·         Firma sınıfı güvenliği

 

1.       Cyberoam, bir noktada devre dışı kalmayı asgariye indirmek ve iş süreçlerinin kesilmemesini sağlamak için yüksek Stateful Failover mevcudiyeti sunmaktadır.

 

2.       Cyberoam, firma düzlemi ile ilgili güvenlik taleplerini dinamik Routing, daha hızlı devreye girme süreleri, yüksek ağ oluşumu, azaltılmış bekleme süreleri ve sorunsuz konfigürasyon ile birlikte yerine getirir ve aynı zamanda hızlı ağ gelişimini destekler.

 

3.       Çözüm firmanın dağıtılmış merkezlerde iş profillerine dayanan gruplar düzenleme olanağını iyileştiren VLAN desteği sunar.

 

4.       Cyberoam sanal Host’ ları firmaya LAN ve DMZ çevrelerinde serverler için güvenli Hosting sağlar. Servisleri kullanıma sunmak için sınırlı genel adresler verimli kullanılır.

 

5.       Cyberoam UTM Firewall, firmayı DoS ve IP Spoofing saldırılarına karşı koymak için durum kumandalı filtreleme ve derinlemesine ele alan paket analizi sunmaktadır.

6.       Cyberoam, Firewall protokolleri yardımıyla firma trafiği ile ilgili olarak kullanıma ayrıntılı bilgiler sunar.

 

VPN (SSL VPN & IPSec)

Kurumlardan gittikçe artan oranda daha mobil ve açık konuma gelen iş dünyasında müşteri ve ortaklarına kurumsal extranetler (iç iletişim ağları) ve daha fazlasını açarken yol savaşçılarına ve işini evinden takip edenlere her yerden güvenli uzaktan erişim olanağı temin etmeleri istenmektedir. Ayrıca şubeler, uzak mekanlar ve merkez ofis arasında yüksek hızlı ve güvenli bağlantı talep edilmektedir.

Cyberoam, kurumların, atanmış bir VPN aracına kıyasla daha yüksek iş esnekliği temin ederken güvenli uzaktan erişim sağlamasını mümkün kılan ödüllü Kimlik-tabanlı UTM araçları üzerinde hem SSL, hem de IPSec VPN çözüm seçeneklerini sunmaktadır. VPNC-onaylı Cyberoam VPN’ler kurumlara iş kolaylığı sağlayacak biçimde üçüncü taraf VPN’lerin çoğuyla iletişim sağlayabilmektedir.

 

·         SSL VPN
Cyberoam UTM’nin SSL VPN aracı web-tabanlı ve istemci-tabanlı uzaktan erişim sunmaktadır. VPN istemcilerinin münferit cihazlar üzerine kurulması ihtiyacını gidermek suretiyle, yol savaşçılarına ve işini evden takip edenlere olduğu gibi ev, müşteri ağları, kamuya açık büfeler, kablosuz internet erişimi olan bölgeler (hotspots) dahil olmak üzere birçok mekandan ve laptoplar, mobil cihazlar ve internet kafelerdeki masa üstü gibi çeşitli araçlardan kurumsal ağa erişim sağlayan ortaklara ve müşterilere de Her Yerde-Her Cihaz güvenli uzaktan erişim sunmaktadır.

 

·         IPSec VPN

Cyberoam IPSec VPN client kurumlara kurumsal ağlar ile şubeler ve uzak mekanlar arasında güvenli uzaktan erişim yaratabilme olanağı veren güvenli ve şifreli tüneller sunmaktadır. Benzersiz VPN güvenlik duvarı performansı ve şirket kaynaklarına kolay ve güvenli erişim özellikleriyle pahalı kiralık hatlara nazaran son derece uygun maliyetli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Cyberoam VPN, IPSec’e ilaveten L2TP ve PPTP bağlantılarını desteklemekte ve yol savaşçısı, Net-to-Net (Ağdan Ağa), veya Host-to-Host VPN bağlantıları kurabilmektedir.

Cyberoam IPSec VPN client, DES, 3DES, AES vasıtasıyla güçlü ağ kimlik denetimi ve şifrelemeye sahip tam IPSec ve IKE desteği sağlamaktadır.

Cyberoam VPN, IPSec ve L2TP bağlantıları için çoklu ISP ağ geçitleri boyunca sürekli VPN bağlantısına sahip şirketler şartıyla VPN bağlantısında otomatik failover sağlamaktadır. Net-to-Net ve Host-to-Host bağlantısı kullanan şubeler ve yol savaşçıları mevcut WAN linki çalışmadığında işin devamlılığını ve çalışanların mobilitesini temin eden ikincil bir ağ geçidine alternatif bir VPN bağlantısı kurabilir.

 

·         IPSec VPN – Tam Tünel Desteği

Şube Internet trafiği artık Cyberoam IPSec VPN ile tek bir ağ geçidi vasıtasıyla yönlendirilebilir ve böylece kurumların merkez ofis ağ geçidi yoluyla tek veya çoklu şube Internet trafiğini yönlendirmesi sağlanabilir.

 

·         Tehditsiz Tünelleme Teknolojisi (TFT)

Cyberoam’s Tehditsiz Tünelleme Teknolojisi (TFT), malware (kötü amaçlı yazılım) ve izinsiz girişler için IPSec, L2TP ve PPTP VPN trafiğini taramakta ve bu şekilde şirket kaynaklarının uzak kullanıcıların cihazları üzerinde taşınabilen tehditlerden korunabilmesini temin etmektedir. Bu nedenle, Cyberoam VPN uzak kullanıcı cihazının güvenlik durumuna bakılmaksızın yalnızca güvenli uzaktan erişim sağlamakla kalmamakta, ayrıca ağı bu kullanıcılara açarken kurumsal ağ güvenliğini de temin etmektedir.

 

·         Başlıca Faydalar - IPSec VPN

IPSec, L2TP, PPTP’yi destekler,
Bağlantı Failover,
Yol Savaşçısı, Net-to-Net, Host-to-Host VPN,

Tehditsiz Tünelleme Teknolojisi (TFT),
VPNC Onaylı.

 

Bant Genişliği Yönetimi


Dahili kullanıcıların internette gelişi güzel dolaşmaları ve bant genişliğini yutan indirerek yükleme faaliyetleri kuruluşların bant genişliğinin sık sık iş açısından kritik uygulamalar için yetersiz kalmasına yol açar.

 

Cyberoam’un kullanıcı kimliği bazlı bant genişliği yönetimi, bant genişliğinin olabilecek en iyi şekilde kullanılmasına ve sıkışıklığın kontrolüne olanak sağlayarak bant genişliğinin kötüye kullanımını ve bundan kaynaklanan tıkanmaları önler. Kuruluşların amaca dönük, belli bir sınıra kadar bant genişliği almaları kritik olmayan uygulamaların ağın performansını düşürmesini önler ve bant genişliği yatırımının kontrol altında tutulmasını sağlar.

http://trikomltd.com/images/Cyberoam/cyber.art.02.jpg  

Çok bağlantılı yük dengeleme ve ağ geçidi yedeği (failover) ile birlikte Cyberoam bant genişliği yönetimi, ideal bant genişliği, kullanılabilirliğine sahip kapsamlı bir iş devamlılığı çözümü sunar.

Dahili kullanıcıların internette gelişi güzel dolaşmaları ve bant genişliğini yutan indirerek yükleme faaliyetleri kuruluşların bant genişliğinin sık sık iş açısından kritik uygulamalar için yetersiz kalmasına yol açar.

 

Cyberoam’un kullanıcı kimliği bazlı bant genişliği yönetimi, bant genişliğinin olabilecek en iyi şekilde kullanılmasına ve sıkışıklığın kontrolüne olanak sağlayarak bant genişliğinin kötüye kullanımını ve bundan kaynaklanan tıkanmaları önler. Kuruluşların amaca dönük, belli bir sınıra kadar bant genişliği almaları kritik olmayan uygulamaların ağın performansını düşürmesini önler ve bant genişliği yatırımının kontrol altında tutulmasını sağlar.

Çok bağlantılı yük dengeleme ve ağ geçidi yedeği (failover) ile birlikte Cyberoam bant genişliği yönetimi, ideal bant genişliği, kullanılabilirliğine sahip kapsamlı bir iş devamlılığı çözümü sunar.

 

Çoklu Link Yönetimi

Tekli ISP linkleri, kuruluşların ticari açıdan kritik uygulamalarının link arızalarından etkilenebilmelerine yol açarak ciddi ticari kayıplara sebep olabilir. ISP linklerinde yedek olması, kuruluşların işlerinin sürekliliği ve karlılığı için kritik önem kazanmıştır.

Cyberoam çoklu Link Yöneticisi; iş sınıfı WAN bağlantısı sunarak, çoklu WAN linkleri üstünden trafiği etkin biçimde yönetir. ROI’yı maksimize ederken, yüksek hızlı trafik akışını sağlayarak, küçük hatları, güvenilir yüksek bant genişliği sunumlarına döndürerek linkleri optimize eder.

Çok sayıda WAN linki için tek bir Cyberoam UTM güvenlik duvarı yazılımı olması, çok sayıda WAN linki için çok sayıda yazılımın gerektiği çözümlere kıyasla yatırım giderlerini azaltır. Burada Cyberoam tek bir yazılım ile entegre güvenlik sağlar.

 

·         Dengeleme

Cyberoam çoklu Link Yöneticisi, yükü çoklu ISP linkleri üzerinden ağırlıklı dairesel denetim (round robin) temelinde kullanıcılar ve uygulamalar için politika bazlı oranlarda dengelemek suretiyle kuruluşlardaki internet trafiğini yönetir.

Kuruluşlar kendi misyonları açısından kritik uygulamalar için yüksek hızlı linki kullanarak garanti edilmiş bir link hızı ve kullanılabilirliği, yüksek düzeyde uygulama ve hizmet bulunabilirliği sağlar. Kuruluşlar yüksek hızlı linke daha fazla ağırlık verirken bant genişliği kullanımındaki tepe noktalarını düzeltmek için düşük maliyetli kanallar kullanarak bant genişliği giderlerini en uygun düzeye indirebilirler.

 

·         Gateway üstlenme (Failover)

Cyberoam çoklu Link Yöneticisi; görev için kritik uygulamalar ve kullanıcılara sürekli bağlantı sağlayarak, çoklu WAN linklerinin kullanılabilirliğini dikişsiz olarak gözlemler, hatalı ağ geçitlerini (gateway) algılar ve trafiği çalışan WAN linklerine yönlendirir. Sürekli gözleme dinamik iş aktivitelerinde sürekliliği sağlayarak anlık fazlalığı garanti eder.

 

·         Raporlama ve Uyarılar

Cyberoam ağ geçidi bağlantısında arıza olduğunda panel vasıtasıyla ve e-mail mesajları ile kuruluşun yöneticilerini uyararak sorunun hızlı bir şekilde halledilmesine yardımcı olur. Cyberoam’un raporları yöneticilerin link kapasitesini ve performansını değerlendirmesine olanak sağlayan güncel ve geçmişle ilgili raporlar sunar. Bu tür kapsamlı raporlama, yöneticilerin bant genişliği planlaması ve mubayaası ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerini sağlar.

 

Anti-Virus & Anti-Spyware

Cyberoam’ın Check Mark belgeli ağ geçidi Anti-virüs ve Anti-spyware çözümü e-mail ve internet trafiğini ağ geçidinde tarayarak zararlı tehlikelerin ağa girmesini engeller. Virüsler, kurtlar, spyware, arka kapıdan girenler, Trojan’lar, keylogger’ler vs. de dahil olmak üzere tüm spyware/malware yazılımlarına karşı gerçek zamanlı koruma sunar. Cyberoam’ın güvenlik duvar VPN yazılımı gelen ve giden HTTP, FTP, SMTP, POP3 ve IMAP trafiğini tarayarak son derece güvenilir bir güvenlik çözümü sunar.

 

http://trikomltd.com/images/Cyberoam/cyber.art.03.jpg

Cyberoam’ın ağ geçidi güvenlik yazılımı, kullanım lisansı bazında değil de her bir yazılım için tek bir abonelik ücreti karşılığında virüs ve spyware koruması sunar. IPS – atak önleme sistemi – ve içerik ve uygulama filtreleme abonelikleri ile birlikte bu yazılım kuruluşların merkezdeki ve uzaktaki ofisleri için proaktif koruma sağlar. Cyberoam’ın ağ geçidi anti-virüs yazılım yarım saatte bir güncellenir ve dinamik kimlik bazlı korumaya ilaveten siyah ve beyaz listelere dayalı koruma sunar.

Anti-Spam

Spam ve malware bir araya gelerek e-mail’leri virüslerin yayılması için önde gelen bir zemin haline getiriyor. Günümüzde e-mailler kuruluşlardaki toplam malware bulaşmalarının % 23’ünü oluşturuyor. Spam gönderenler, bilinen spam önleme tekniklerini alt etmek ve gizli mali bilgileri çalmak, farmasötik veya mali konularda yanlış/gereksiz bilgiler yaymak için zombi botnet’ler gibi sofistike teknikler kullanıyorlar. Bazı saldırılar o kadar ustaca yapılıyor ki bilinen antivirüs ve antispam çözümleri bunları tanıyamıyor. Kuruluşların, sadece alışılagelmiş imza bazlı korumayla sınırlı kalmayıp, spam ve malware’ye karşı etkin bir koruma için içerik, kaynak veya dağıtım şeklinin gerçek zamanlı analizine dayanan gerçek zamanlı bir savunmaya ihtiyacı var.

 

·         Kapsamlı spam koruması

Cyberoam’ın Check Mark belgeli Anti-spam programı milyonlarca mesajı birkaç saniyede tarayabilen güçlü bir spam filtreleme çözümüdür. Sektörün en üstün ve en iyi malware tespit olanaklarını sağlamak için abone olunabilen bu antispam programı Cyberoam Anti-Virüs ve Anti-spyware programları, IPS ve içerik & uygulama filtresi hizmetleri ile birlikte kullanılabilir.

Cyberoam Anti-spam programı gelen ve giden mailleri SMTP, POP3 ve IMAP protokolleri ile tarar ve spam içeriklerini otomatik olarak fark eder, işaretler, karantinaya alır ve engeller. Anti-spam çözümü, bir spam karantina yeri sunarak işyeri için kritik mesajların yitirilmesini önler. Cyberoam’ın spam filtresi virüsleri, Trojan’ları, spyware programlarını, phishing ve adware (istenmeyen reklam) teşebbüslerini kontrol etmek için beyaz ve siyah listeleri destekler. Cyberoam aynı zamanda bir önceki gün karantinaya alınan spam maillerin özetini içeren Spam Digest’i e-mail ile sistemin yöneticisine ve kullanıcılara gönderebilir. Bu, kuruluşları görüntü ve ek şeklindeki spamlardan korur. Böylece Anti-spam çözümü kuruluşun üretkenliğini arttırır ve depolama ve bant genişliği giderlerini azaltır.


Atak Engelleme (INTRUSION Prevention System)


Saldırganlar gittikçe daha sık tam olarak hedefe yönelik harici ve dahili saldırı yöntemleri kullanmaktadırlar. Bazen bu saldırılar sadece firma kaynaklarına erişimi olan kişilere yönelik olacak şekilde hedeflenmişlerdir. Bir çok saldırı çok küçüktür ve anti virüs ve anti Malware radarlarında algılanmaz. Firmalar bu durumda geliştirilmiş sıfır saat (Zero Hour) koruması IPS Engine’ lerine başvururlar.
Cyberoam IPS çözümü (Intrusion Prevention sistemi), saldırıların geri püskürtüldüğü ve Malware, Trojaner, DoS saldırıları, kötü niyetli kod iletimi, Backdoor faaliyetleri ve bir araya getirilmiş saldırılar için korumanın hazır bulundurulduğu güçlü koruma sunar. Söz konusu olan Cyberoam Firewall, VPN (SSL VPN & IPSec), anti virüs ve anti Spyware Gateway (arabirimi), Anti-Spam ve Content & Application Filtering Services ile bir arada firmalar için en geniş kapsamlı sıfır saat (Zero Hour) korumasını hazır bulunduran bir Abo servisidir.

 

·         Geniş kapsamlı koruma

 

Cyberoam IPS çeşitli protokolleri (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, P2P ve IM) destekler ve şüpheli trafiği otomatik olarak tanır, bloke eder veya uzaklaştırır. Intrusion Prevention sistemi otomatik olarak güncelleştirilen 3000’ den fazla entegre edilmiş imza sayesinde uygulama ve ağ düzlemlerinde koruma sunar.

 

·         Kimliğe dayanan IPS direktifleri ve raporlama

Cyberoam UTM, bir çok IPS direktifi oluşturma olanağı sunar. Firmalar böylece direktifler kullanıcılar veya gruplar için uyarlayabilir ve sadece genel olarak uyulan direktifler oluşturmazlar. Bu arada genel olarak uyulan direktiflerde ortaya çıkan yanlış arama sonuçları olanaksızdır. Bir çok direktifin desteklenmesiyle firmalar erişimi kısıtlayan veya uygulamalar (IM ve P2P dahil) için kısıtlanmış erişim hazır bulunduran kimliğe dayanan direktifler belirleyebilirler.

Cyberoam’un atak önleme sistemi, kullanıcı adı bazında hem dışarıdan gelen hem de dışarı giden trafik için kimlik bazlı uyarılar ve ayrıntılı bir raporlama sunar. Kuruluşların, kullanıcı adı, kaynak, hedef, süre ve kullanım kapsamı ile birlikte uygulamaları kolayca görebilmesi düzenbaz kullanıcılara ve sistemlere rahatça odaklanabilmelerini sağlar. Tehlike durumu hakkında tüm kuruluşu kapsayan bir genel bakış sunan panel raporuna ilaveten Cyberoam atak önleme Sisteminin en önemli uyarılar, en önemli saldırganlar, en önemli mağdurlar ile kullanıcı adlarına göre uyarılar ve saldırı şiddeti hakkında bilgi içeren ayrıntılı IPS raporları, kuruluşların bir atak durumunda anında düzeltici önlemler almalarını kolaylaştırır.

 

·         Sıfır saat koruması

Cyberoam’ un atak önleme Sistemi bireysel imzaları destekleyerek kuruluşların sıfır saat koruması için kendi imzalarını oluşturmalarına olanak sağlayarak tamamen kuruluşa özgü bilinçli saldırıları önler. IPS imza veri tabanı anonim bir açık vekil sunucu vasıtasıyla internette sörf yapan kullanıcıların gizlenmesini önleyen HTTP vekil imzalarını da içerir.


Içerik & Uygulama Filtreleme

Firmalar kötü niyetli web siteleri üzerinden giren virüsler, Malware, kurtçuklar, Truvalılar, Spywarei vs nedeniyle büyük mali kayıplar ile karşı karşıyadır. Phishing, Pharming ve Spyware şifrelerin, kimliklerin çalınmasına ve diğer gizli bilgilerin kaybına yol açabilirler. Dahili kullanıcılar tarafından internette düşünmeden sörf yapılması firmada sadece verimlilik kayıplarına yol açmaz, aynı zamanda onları yasal sorumluluk ile ilgili olarak korumasız yapar. IM ve P2P gibi File-Sharing uygulamalarının kısıtlanmadan kullanımı ile multimedya indirmelerinin veri kaybı veya veri çalınması ile bant genişliğinin olumsuz yönde etkilenmesi riskleri vardır ve firma kaynaklarını boşuna sarf ederler.

 

http://trikomltd.com/images/Cyberoam/cyber.art.04.jpg  

Cyberoam Content & Application Filtering, Checkmark tarafından sertifikalandırılmış bir Abo hizmetidir. Anti virus ve anti Spyware Gateway (arabirimi), anti Spam Gateway (arabirimi), Intrusion Prevention sistemi (IPS) ve Firewall-VPN (SSL VPN & IPSec) gibi Cyberoam Gateway (arabirim) güvenlik çözümüne ilaveten Cyberoam firmaya Spyware, Pharming, Phishing, kötü niyetli site içerikleri ve birçoğuna ve bir çok daha fazlasına karşı Internet Content Filtering çözümü ile geniş kapsamlı koruma sunar. Filtre çözümü Cyberoam’ un internet içerikleri ile ilgili filtre çözümü eğitim bölgelerinde ve kütüphanelerde CIPA sertifikalandırılmasının sağlanmasında önemli bir rol oynar.

 

·         Geniş kapsamlı koruma

Cyberoam’ un Content & Application Filtering, 82 adedin üzerinde sınıfa dağıtılmış milyonlarca sitenin olduğu geniş kapsamlı veri bankası sayesinde internete erişimi kontrol eder. Cyberoam’ un otomatikleştirilmiş web sınıflandırma engine’ si olan WebCat, firmayı oluşan tehlikelere karşı korumak için tüm endüstriyi kapsayan en iyi ve en geniş kapsamlı URL veri bankalarından birine sahiptir. Cyberoam’ un filtering çözümü ile kullanıma sunulan güvenlik örtüsünün uyarlanması ile ilgili olarak firmalar gruplar için tam olarak firmaya göre olan kullanıcıya kolay sınıflar düzenleyebilirler. Cyberoam’ un veri bankası, CR cihazının kendisinde mevcuttur ve az miktarda bekleme süreleri ve site veri bankasının bir uzak serverde olduğu ve siteye erişim esnasında bir başvuru gerektiren diğer ürünlerin tersine ağlardan bağımsızlık sağlar.
Cyberoam’ un Application Layer Filtering sayesinde firmalar Yahoo, Skype ve MSN gibi IM- ve P2P uygulamaları ile ilgili kontrolleri olur. Uygulamalar üzerinden veri iletimi Cyberoam Intrusion Prevention sistemi (IPS) yardımıyla bloke edilebilir. Son kullanıcılara güvenlik direktifleri hakkında bilgi vermek için firmalar yok ediliş sınıflar veya siteler için kullanıcı belirlemeli haberler düzenleyebilirler.

 

·         Safe Search – Yetişkin içerikleri için filtre

Safe Search ile firmalar Google, Yahoo ve diğer arama motorları arama sonuçlarını kontrol edebilirler. Fonksiyon aktif duruma geçirilmişse, porno ve belli seksüel içerikler içeren web siteleri Google ve Yahoo arama sonuçlarında bloke edilebilir. Bunun olması için "Porn", "AdultContent" ve "Nudity" Cyberoam sınıfları Internet Access direktifinde yasaklanmalıdır. Cyberoam Safe Search sayesinde eğitim kuruluşları küçükleri koruyabilirler ve CIPA Compliance taleplerine uyulmasını sağlarlar. Ayrıca firmalar kısıtlanmadan sörf yapma nedeniyle ortaya çıkan ve kötü bir çalışma çevresine yol açan durumları yasal sorumluluk açısından kontrol edebilirler.

 

·         Kimlik bazında erişim & rapor düzenlemesi-“Kim ne yapıyor” bilgisi

Cyberoam Content & Application Filtering konfigürasyon, erişim direktifleri konfigürasyonu gruplar, bölümler, altlık üstlük düzeyleri veya hatta ayrı ayrı kullanıcılara dayanılarak yapılabilecek şekilde yapılabilir. Bu sayede firmalar çeşitli direktifleri mali, pazarlama ve personel bölümlerinin iş profilleri yardımıyla veya eğitim kuruluşları için öğrencilerin, profesörlerin ve yönetim çalışanlarının akademik taleplerine dayanarak düzenleyebilirler. 
Bu durum firma esnekliğini olumsuz yönde etkilemeden Cyberoam’ un bireysel güvenlik sunmasını sağlar. Internet’ e erişim belli ayrı ayrı kullanıcı grupları için de günün belli saatlerinde veya belli haftalarda kontrol edilebilir. Ayrıca Cyberoam’ un Web-Filtering çözümü yardımıyla geçici internet erişimi kullanıma sunulabilir.
Cyberoam Dashboard, kullanıcı düzleminde ayrıntılı rapor düzenlenmesi ve veri transferi, kullanılan uygulamalar, ziyaret edilen siteler, arama motorları kullanım profilleri hakkında geniş kapsamlı raporlar ile birlikte internet erişimi hakkında tüm firmayı kapsayan bir genel bakış sunar. Firmalar böylece bant genişliği ile ilgili yüksek taleplerin olduğu firmanın kaynaklarını kötü niyetli kullanan ve firmayı yasal sorumluluğa maruz bırakan verimsiz sörf yapmaları ve indirmeleri kontrol edebilirler.

 

Merkezileştirilmiş güvenlik
Cyberoam Merkezi Konsol ile organizasyonlar küresel bazda dağınık ağlar üzerinde tam bir kontrol sağlayan merkezileştirilmiş güvenlik uygulayarak bu şube bürolardaki teknik kaynakların eksikliğine karşın bunları, oluşan ağ saldırılarına karşı anında koruyabilirler. Akıllı bir kayıt ve raporlama çözümü olan Cyberoam iView, ağ faaliyetlerinin merkezi bir şekilde kullanıcı adı bazında uzaktan izlenmesine olanak sağlayarak hızlı bir şekilde önlem alınmasını mümkün kılar.